Bệnh viện tỉnh Gia Lai gây thiệt hại tiền tỉ

  • Post category:Gia Lai

Chia nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu với 361 mặt hàng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai gây thiệt hại ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của bệnh viện, với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai làm trái quy định đấu thầu, gây thiệt hại gần 2 tỉ đồng

Ngày 14.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đang xúc tiến yêu cầu Giám đốc sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai kiểm điểm trách nhiệm vì làm trái quy định trong công tác đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư, hóa chất.

Chia nhỏ gói thầu, thiệt hại tiền tỉ

Theo Kết luận số 09 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã làm chậm công tác đấu thầu, chia nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu trái luật.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, ông Phạm Bá Mỹ đã chia nhỏ các gói thầu, ban hành 1.165 quyết định chỉ định thầu mua vật tư, hóa chất cho từng đợt mua sắm với giá dưới 100 triệu đồng (tổng giá trị các mặt hàng hơn 95 tỉ đồng). Bên cạnh đó, có 361 mặt hàng Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai không tổ chức đấu thầu.

Theo Điều 22, Luật đấu thầu 2013 thì việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất của bệnh viện không thuộc trường hợp chỉ định thầu; Điều 89, Luật đấu thầu cũng nghiêm cấm việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định nhằm mục đích chỉ định thầu. Việc bệnh viện chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu cũng như không tổ chức đấu thầu với 361 mặt hàng là trái quy định của pháp luật. Dẫn đến, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã làm thiệt hại ngân sách và nguồn thu sự nghiệp của bệnh viện số tiền 1,987 tỉ đồng.

Sở Y tế Gia Lai có nhiều vi phạm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và kê khai tài sản

Phớt lờ kết luận của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Cũng tại Kết luận 09, Thanh tra tỉnh Gia Lai nhấn mạnh việc làm trên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại về kinh phí và ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân.

Đáng nói, năm 2015, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã ký Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND (ngày 22.10.2015 về việc thanh tra quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí) đã chỉ ra sai phạm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai trong việc chia nhỏ các gói mua sắm tài sản không đúng quy định và yêu cầu khắc phục.

Phớt lờ kết luận của Chủ tịch tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục sai phạm là không thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra của Chủ tịch tỉnh Gia Lai.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã “’thao túng” quá trình đấu thầu thuốc bằng cách 10 tháng sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai mới làm tờ trình đề nghị tỉnh phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán mua sắm. Hồ sơ mời thầu của bệnh viện chậm 3 tháng so với kế hoạch được tỉnh phê duyệt, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu chậm 85 ngày và thời gian thẩm định cũng bị làm chậm 45 ngày.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai – Phạm Bá Mỹ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về hạn chế, thiếu sót trong công tác đấu thầu thuốc chữa bệnh; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật và kiến nghị xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với sai phạm liên quan đến công tác mua sắm vật tư, hóa chất.

Trên cơ sở kiến nghị của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, Giám đốc sở Y tế – Mai Xuân Hải tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức của bệnh viện trong phạm vi thẩm quyền xử lý. Bên cạnh đó, phải yêu cầu bồi thường trách nhiệm vật chất đối với việc kéo dài thời gian tổ chức đấu thầu vật tư, hóa chất không đúng quy định gây thiệt hại gần 2 tỉ đồng.

Riêng Giám đốc Sở Y tế Gia Lai – Mai Xuân Hải phải kiểm điểm trách nhiệm vì tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định; công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của nhiều cán bộ của Sở chưa đúng theo quy định pháp luật.

Theo Nam Phong – Thanh Niên

https://thanhnien.vn/thoi-su/benh-vien-da-khoa-tinh-gia-lai-gay-thiet-hai-tien-ti-1126144.html?fbclid=IwAR1v8k-ySxWooNxX_7Bofr8aERQMrVtjillgrPYiOgaJBPkz9g0Ubsz-MQE