Gia Lai bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp

  • Post category:Gia Lai

Hôm nay 20/5, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc sở Tài chính thay ông Nguyễn Dũng, nguyên giám đốc sở nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, ông Nguyễn Anh Dũng từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Chư Prông (Gia Lai), Phó Giám đốc Sở Tài Chính Gia Lai.

Ông Nguyễn Anh Dũng nhận quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai.

Cùng ngày, ông Lưu Trung Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai, thay ông Trương Phước Anh, nguyên giám đốc sở nghỉ hưu theo chế độ. Trước khi được bổ nhiệm, ông Nghĩa từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai. Các quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có hiệu lực kể từ hôm nay.

Ông Lưu Trung Nghĩa nhận quyết định bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Từ đầu tháng tới nay, một số sở, ngành khác tại Gia Lai cũng có lãnh đạo mới. Cụ thể, ông Phạm Văn Binh (nguyên Trưởng ban quản lý các khu kinh tế tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương; ông Nguyễn Hải Sơn (Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai.

Nguyễn Thảo – VOV Tây Nguyên