Gia Lai: Cách chức nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15 – Tướng Nguyễn Xuân Sang

  • Post category:Gia Lai

Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định cách chức thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15, do có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15

Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, từ ngày 9 – 11.9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ 48 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp này, sau khi xem xét báo cáo của Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy, một số nguyên lãnh đạo Binh đoàn 15 và Tổng công ty Sông Thu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản, trang thiết bị; thực hiện dự án đầu tư và quản lý, sử dụng đất đai của đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng quyết định cảnh cáo các thiếu tướng Đặng Anh Dũng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15; thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Binh đoàn 15 và đại tá Hà Sơn Hải, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đại tá Đường Công Luận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó tư lệnh Binh đoàn 15; đại tá Trần Quang Hùng, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty 74; đại tá Đỗ Vinh Quốc, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15; đại tá Phạm Hồng Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Xí nghiệp liên hợp Sông Thu kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu và đại tá Nguyễn Xuân Tình, nguyên Trợ lý Phòng Quản lý dự án đầu tư, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Lê Hiệp – Thanh Niên