Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm khi cách ly xã hội

  • Post category:Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai ban hành công văn nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm và thực hiện nghiêm, triệt để việc giãn cách xã hội.

Sau khi VOV và một số cơ quan báo chí trong tỉnh Gia Lai phản ánh tình trạng có tâm lý chủ quan trong việc thực hiện lệnh cách ly, giãn cách xã hội tại địa phương, ngày 8/4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn số 770/UBND-NC về việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm, tiếp tục thực hiện nghiêm, triệt để việc cách ly, giãn cách xã hội.

Người dân Pleiku chủ quan trong thực hiện cách ly xã hội. 

Cụ thể, công văn của UBND tỉnh Gia Lai nêu rõ, báo cáo của các đơn vị, địa phương trong tỉnh và phản ánh của các cơ quan báo chí, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh còn lúng túng trong xử lý một số vấn đề phát sinh; công tác tuyên truyền về cách ly, giãn cách xã hội tại địa phương chưa có hiệu quả cao, bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch covid-19. Đặc biệt, tại thành phố Pleiku, có tình trạng tụ tập đông người nơi công cộng, nhiều nhóm tụ tập chơi thể thao nhưng không đeo khẩu trang, một số phòng khám tư nhân vẫn hoạt động, một số tiểu thương vẫn mở cửa kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, xuất hiện tình trạng đua xe trái phép…

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm, triệt để việc cách ly, giãn cách xã hội; tăng cường xử lý những hành vi không chấp hành, xử lý hình sự những vi phạm.

Riêng UBND thành phố Pleiku cần tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo phản ánh của báo chí, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước 10/4.

Thảo Nguyên – VOV Tây Nguyên

https://vov.vn/xa-hoi/gia-lai-chi-dao-xu-ly-nghiem-nhung-vi-pham-khi-cach-ly-xa-hoi-1034325.vov