Gia Lai: “Đau đầu” vì hàng chục sổ đỏ cấp trên đất rừng

  • Post category:Gia Lai

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) qua các thời kỳ đã ký, cấp hàng loạt sổ đỏ trên đất lâm nghiệp. Để thu hồi lại đất rừng và tránh xáo trộn cuộc sống người dân trên đất rừng, tỉnh Gia Lai đã nhiều lần họp bàn “gỡ rối” nhưng chưa thể dứt điểm.

Quy hoạch đất rừng, cấp sổ đỏ đất nông nghiệp 

Tại huyện Mang Yang, đất lâm nghiệp được các cán bộ cấp sổ đỏ hàng loạt. Sau khi được cấp, người dân đã sinh sống, canh tác ổn định trong một thời gian dài, nếu thu hồi rất dễ phát sinh khiếu kiện. Đây là vấn đề làm “đau đầu” lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Tìm hiểu của Dân Việt, theo quyết định số 53 (năm 2008) về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của UBND tỉnh Gia Lai, thì xã Đắk Djrăng (huyện Mang Yang) có 7 trường hợp được cấp sổ đỏ trên đất lâm nghiệp. 

Trong đó, 1 trường hợp được cấp 100% trên đất lâm nghiệp với 3.410 m2, 6 trường hợp cấp một phần đất lâm nghiệp (33.547 m2 đất lâm nghiệp và 39.919 m2 đất nông nghiệp).

Tình trạng lấn chiếm đất rừng tại huyện Mang Yang làm “đau đầu” tỉnh Gia Lai. Ảnh Đình Văn

Tại xã Kon Chiêng và Đê Ar, theo quyết định 53, có 8 trường hợp được cấp sổ đỏ trên đất lâm nghiệp, tất cả đều do ông Nguyễn Như Phi (lúc đó là Phó Chủ tịch huyện, nghỉ hưu khi giữ chức Chủ tịch huyện) ký cấp trên cơ sở tham mưu của lãnh đạo UBND các xã, Phòng NN&PTNT và Phòng TNMT huyện. 

Nhiều căn nhà kiên cố đã được người dân sinh sống ổn định trên đất lâm nghiệp. Ảnh Đình Văn

Kết luận ngày 22/4/2020 của UBND huyện Mang Yang, do Chủ tịch huyện Lê Trọng ký, nêu rõ: Đối với việc cấp sổ đỏ trên đất lâm nghiệp tại xã Đắk Djrăng, huyện đã kỷ luật “nghiêm minh các cá nhân vi phạm”. 

Đó là cảnh cáo nguyên cán bộ địa chính xã Vũ Đức Qúy; khiển trách 6 cán bộ khác, gồm các ông Trần Văn Minh – nguyên Trưởng phòng TNMT, Trần Nam Danh – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Hoàng Hải Quân – chuyên viên phòng TNMT huyện, Trương Văn Biện – Chủ tịch xã Đắk Djrăng và Đinh Gônh – nguyên Chủ tịch xã Đắk Djrăng. Thời điểm kỷ luật năm 2014.

Ký cấp sổ đỏ trên đất lâm nghiệp, Chủ tịch huyện chỉ rút “kinh nghiệm”. Ảnh Đình Văn

Riêng các ông Nguyễn Như Phi – Chủ tịch UBND huyện, Hoàng Y Bế – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp ký cấp sổ đỏ trên đất lâm nghiệp đã họp “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.

Đối với việc cấp sổ đỏ trên đất lâm nghiệp tại xã Kon Chiêng và Đê Ar, theo Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng thì có 7 cán bộ liên quan. Tuy nhiên một người nghỉ hưu, một người thôi việc, 5 cán bộ đương nhiệm nhưng đã thay đổi qua nhiều vị trí công tác nên việc xử lý chưa thực hiện được.

Huyện xin “hợp thức hóa”

Mặt khác, tại thời điểm huyện Mang Yang cấp sổ đỏ (năm 2008), toàn bộ diện tích trên đều là đất lâm nghiệp. Nhưng đến năm 2017, khi HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết số 100 thì cả 15 trường hợp này đều thuộc quy hoạch đất nông nghiệp.

Để giải quyết hậu quả, UBND huyện Mang Yang căn cứ Nghị quyết 100 đề xuất UBND tỉnh công nhận 44 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trên tiểu khu 501 (xã Đắk Djrăng) để người dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. 

Lý do, theo huyện Mang Yang, các trường hợp này vi phạm pháp luật đất đai nhưng xảy ra trước năm 2014. Và nay phù hợp với Nghị định số 43 (năm 2014) của Chính phủ: “Trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng công được thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp sổ đỏ…“.

Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý trước ngày 10/6

Ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông đã ký văn bản giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp Sở NNPTNT, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Mang Yang rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý việc cấp sổ đỏ trên đất lâm nghiệp.

Theo đó phải làm rõ tình trạng pháp lý, giao dịch dân sự/kinh tế (nếu có) liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở… Xử lý việc cấp sổ đỏ có vi phạm, sai phạm qua từng thời kỳ. Dự lường các vấn đề pháp lý và thực tế phát sinh… để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành báo cáo đề trước ngày 10/6.

Đình Văn – Dân Việt