Gia Lai đón thêm 2 dự án điện gió hơn 9.000 tỷ đồng

  • Post category:Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió với tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Gia Lai đón thêm 2 dự án điện gió hơn 9.000 tỷ đồng

Theo đó, Dự án Nhà máy Điện gió Yang Trung có tổng mức đầu tư 4.403 tỷ đồng do Công ty CP Phong điện Yang Trung đầu tư. Công suất thiết kế là 145 MW, ước tính sản lượng thương phẩm đạt 488.624 MWh/năm. Diện tích đất sử dụng là 67,95 ha. Địa điểm đầu tư tại các xã Yang Trung, Chơ Long và Đăk Pơ Pho thuộc huyện Kông Chro, Gia Lai.

Thứ hai là Dự án Nhà máy Điện gió Chơ Long có tổng mức đầu tư 4.619 tỷ đồng do Công ty CP Phong điện Chơ Long đầu tư. Nhà máy có công suất thiết kế 155 MW, sản lượng điện thương phẩm ước 514.162 MWh/năm. Diện tích đất là 67,33 ha. Địa điểm đầu tư tại xã Chơ Long và Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, Gia Lai.

Dự kiến, cả 2 nhà máy điện gió trên sẽ được khởi công trong tháng 1/2021; đưa vào vận hành thương mại trong tháng 10/2021.

Tổng giám đốc 2 doanh nghiệp đầu tư Dự án đều là ông Nguyễn Nam Chung, địa chỉ đăng ký kinh doanh của 2 doanh nghiệp đều tại số 99B Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai.

Việt Anh – Đấu Thầu