Gia Lai: Huyện phớt lờ chỉ đạo của tỉnh

  • Post category:Gia Lai

UBND huyện Chư Sê đã nhiều lần không thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc xử lý các kiến nghị của người dân.

Ngày 21-5, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND huyện Chư Sê yêu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xử lý đối thoại với các hộ dân để tạo sự đồng thuận của công dân trong việc phối hợp với chính quyền trong quá trình xử lý việc người dân kiến nghị kéo dài. Việc kiến nghị của người dân nhằm đòi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với diện tích 23,4 ha thu hồi từ Công ty TNHH-MTV Cà phê Gia Lai (nay là công ty CP Cà phê Gia Lai) giao cho UBND huyện Chư Sê quản lý.

Đã nhiều lần UBND huyện Chư Sê không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai khiến kiến nghị của người dân kéo dài

Vào ngày 19-5, 19 hộ dân tại huyện Chư Sê đã cùng tới trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai tiếp tục gửi đơn kiến nghị UBND tỉnh khẩn trương chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về tài sản khi giải phóng mặt bằng với diện tích 23,4 ha.

Trong khi trước đó, vụ việc này vào ngày 13-5, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn của tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện việc xây dựng lại phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên diện tích 23,4 ha.

Trong quá trình triển khai, UBND huyện Chư Sê phải chủ động tổ chức đối thoại, giải thích cho các hộ dân hiểu về các vướng mắc hiện nay để người dân đồng thuận, phối hợp với chính quyền trong quá trình rà soát, xác định tài sản của các hộ dân đầu tư đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Tại buổi tiếp công dân ngày 19-5, các hộ dân đã phản ánh khi liên hệ đến UBND huyện Chư Sê thì không được lãnh đạo UBND huyện và cán bộ phòng chuyên môn của huyện tiếp xúc, đối thoại, giải thích với công dân về các nội dung liên quan mà lại hướng dẫn công dân liên hệ UBND tỉnh Gia Lai.

Từ đây, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức đối thoại với các hộ dân để tạo sự đồng thuận của công dân trong việc phối hợp với chính quyền trong quá trình xử lý vụ việc. “Trong trường hợp UBND huyện Chư Sê còn để xảy ra tình trạng hướng dẫn các hộ dân liên hệ UBND tỉnh kiến nghị liên quan đến vụ việc này thì UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc” – văn bản do ông Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Vào năm 2017, UBND huyện Chư Sê cũng đã thu hồi đất của 116 hộ dân để thực hiện dự án mở rộng khu Trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê. Sau khi nhận tiền đền bù, hỗ trợ đến năm 2019, nhiều hộ dân phát hiện còn thiếu nên làm đơn kiến nghị UBND huyện Chư Sê yêu cầu được hưởng các khoản còn thiếu. Tuy vậy, UBND huyện Chư Sê thông báo không giải quyết khiếu nại vì hết thời hạn, thời hiệu giải quyết.

Nhiều người dân bị thu hồi đất tại dự án mở rộng khu Trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê đến nay vẫn gửi đơn khắp nơi đòi quyền lợi

Các hộ dân này đã gửi đơn đi khắp nơi đòi quyền lợi nhưng không được. Đến giữa tháng 12-2019, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND huyện Chư Sê nêu rõ việc kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân đã phát sinh ngay từ khi huyện lập phương án bồi thường dự án và kéo dài. Nguyên nhân là do UBND huyện Chư Sê thực hiện không đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân theo quy định của pháp luật.

Từ đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND huyện Chư Sê rà soát các trường hợp bị hỗ trợ thiếu để giải quyết dứt điểm, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tránh phát sinh khiếu nại. Tuy vậy, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, các hộ dân vẫn gửi đơn đi khắp nơi đòi bồi thường.

Hoàng Thanh – Người Lao Động

https://nld.com.vn/thoi-su/ubnd-huyen-nhieu-lan-khong-thuc-hien-chi-dao-ubnd-tinh-20200521115234163.htm