Gia Lai: Kiểm tra đột xuất tại xã Ia Phí – Bộ phận một cửa không có nhân viên

  • Post category:Gia Lai

Đoàn kiểm tra liên ngành chấp hành giờ giấc làm việc huyện Chư Pah đã kiểm tra đột xuất tại xã Ia Phí, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai vào chiều 12-3.

Bộ phận 1 cửa xã Ia Phí, huyện Chư Pah không người làm việc trong giờ hành chính. Ảnh: Hà Phương

Việc kiểm tra được thực hiện sau khi cấp thẩm quyền tiếp nhận phản ánh lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 12-3, một số người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND xã Ia Phí, tuy nhiên tại bộ phận 1 cửa của xã này không có cán bộ, công chức giải quyết thủ tục cho dân; liên hệ với Chủ tịch UBND xã qua số điện thoại (niêm yết tại trụ sở) cũng không liên lạc được.

Thực thi nhiệm vụ, qua thực thực tế, Đoàn kiểm tra liên ngành chấp hành giờ giấc làm việc của huyện xác nhận dù đang trong giờ hành chính nhưng có rất ít cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND xã Ia Phí. Một số người dân vẫn đang phải ngồi chờ để giải quyết công việc. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản đề nghị UBND huyện xử lý nghiêm theo quy định.

Hà Phương – Báo Gia Lai

https://baogialai.com.vn/channel/721/202003/kiem-tra-dot-xuat-tai-xa-ia-phi-bo-phan-mot-cua-khong-co-nhan-vien-5673183/