Gia Lai mở cửa dịch vụ không thiết yếu, trừ vũ trường và quán karaoke

  • Post category:Gia Lai

Tất cả các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và quán karaoke. 

UBND tỉnh Gia Lai