Gia Lai: Nguy cơ thiếu nước tưới cà phê

  • Post category:Gia Lai

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, mùa khô năm nay, tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng có thể nghiêm trọng hơn so với nhiều năm.

Đặc biệt, cao điểm khô hạn diễn ra vào khoảng tháng 3 và nửa đầu tháng 4-2020. Do đó, bà con nông dân các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động chống hạn cho cây cà phê.

https://baogialai.com.vn/channel/722/202002/nguy-co-thieu-nuoc-tuoi-ca-phe-5669826/