Gia Lai: Nhiều công trình đường giao thông bị “ăn bớt” khối lượng

  • Post category:Gia Lai

Nhiều công trình thuộc dự án định canh định cư của 4 xã ở huyện Krông Pa, Gia Lai bị thi công thiếu khối lượng để chiếm dụng tiền chênh lệch.  

Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, nơi phát hiện nhiều vi phạm trong chính sách định canh, định cư ở huyện Krông Pa

Ngày 22.11, ông Kpă Đô (Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa phát hiện nhiều vi phạm trong các dự án thuộc Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Krông Pa, Gia Lai.

Theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, các xã nghèo sẽ được ngân sách nhà nước xây dựng đường giao thông tạo thuận lợi cho việc đi lại. Tuy nhiên, tại 4 xã gồm: Krông Năng, Chư RCăm, Uar và Chư Ngọc của huyện Krông Pa, nhiều công trình đã bị thi công thiếu khối lượng.

Tại xã Krông Năng, công trình đường giao thông Buôn H’Lối có các hạng mục nền đường, mặt đường và cống thoát nước với tổng mức đầu tư là 620 triệu đồng, nhưng chi phí xây dựng thực tế chỉ có 547 triệu đồng.

Nhiều công trình dự án đường giao thông tại Gia Lai bị thi công thiếu khối lượng

Công trình san ủi mặt bằng khu tái định cư buôn H’Lang, xã Chư RCăm có tổng mức đầu tư 400 triệu đồng, tuy nhiên chi phí xây dựng thực tế chỉ có 355 triệu đồng.

Tại xã Uar, công trình đường giao thông buôn Ngôl cũng được đầu tư 400 triệu đồng, nhưng việc xây dựng chỉ được xã hoàn thành với số tiền 355 triệu đồng.

Xã Chư Ngọc cũng “bớt xén” khối lượng tương tự khi công trình đường giao thông Buôn Lang được đầu tư 240 triệu đồng, nhưng chủ đầu tư là UBND xã chỉ thi công với số tiền thực tế là 201 triệu đồng.

Các công trình ăn bớt khối lượng đã không qua mặt được đoàn Thanh tra của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai. Ông Kpă Đô (Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai) ký kết luận số 2023/KL-BDT chỉ ra nhiều sai phạm và yêu cầu thu hồi số tiền hơn 125,7 triệu đồng tại các xã nêu trên.

Theo ông Kpă Đô, để xảy ra tình trạng chiếm dụng tiền chênh lệch từ các công trình thuộc chính sách hỗ trợ di dân là do UBND các xã thiếu cán bộ chuyên môn về xây dựng; các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định và giám sát thi công chưa làm hết vai trò, trách nhiệm trong các dự án.

Nam Phong – Thanh Niên