Gia Lai: Phát hiện 15 cửa hàng kinh doanh xăng dầu “vi phạm”

 • Post category:Gia Lai

Trong năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra 26 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh. Qua kiểm tra, Cục phát hiện 15 cửa hàng vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu, trong đó có 12 cửa hàng đã xử lý và 3 cửa hàng đang xử lý. 

15 cửa hàng vi phạm gồm:

 1. Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quốc Bảo Gia Lai (xã Ia Khươl, huyện Chư Pah).
 2. Cửa hàng Xăng dầu Đình Chương số 1 (xã Sơn Lang, huyện Kbang).
 3. Cửa hàng Xăng dầu Thu Minh thuộc DNTN Thu Minh (đường Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa).
 4. Cửa hàng Xăng dầu 74 thuộc Công ty TNHH một thành viên 74 (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ).
 5. Cửa hàng Xăng dầu Hữu Phúc thuộc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Duy Nguyên (xã Sró, huyện Kông Chro).
 6. Cửa hàng Xăng dầu số 1-Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Thu Uyên (xã A Dơk, huyện Đak Đoa).
 7. Chi nhánh Xăng dầu Giang Sang Gia Lai thuộc Công ty TNHH một thành viên Giang Sang Gia Lai (xã Yang Nam, huyện Kông Chro).
 8. Công ty TNHH một thành viên Nghĩa Hưng Thịnh Gia Lai (xã Ia Vê, huyện Chư Prông).
 9. Cửa hàng Xăng dầu Thắng Lợi thuộc Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Huy Hoàng (xã An Thành, huyện Đak Pơ).
 10. Cửa hàng Xăng dầu Tâm Phương thuộc Công ty TNHH một thành viên Tâm Phương Gia Lai (xã Al Bá, huyện Chư Sê).
 11. Cửa hàng Xăng dầu Thuận Thân (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông).
 12. Cửa hàng Xăng dầu Tân Kim Tân thuộc DNTN Tân Kim Tân (xã Kim Tân, huyện Ia Pa).
 13. Cửa hàng Xăng dầu Nam Giang-Chi nhánh Công ty TNHH Nam Giang (xã Hòa Phú, huyện Chư Pah).
 14. Cửa hàng Xăng dầu Thủy Vân thuộc Công ty Thủy Vân Gia Lai (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ).
 15. Công ty TNHH Hưng Long-Cửa hàng xăng dầu Hưng Long (xã Ia Sao, huyện Ia Grai).

Các hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực. 

Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xử phạt các cửa hàng vi phạm và thu nộp ngân sách số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; trong đó, phạt hành chính hơn 1,1 tỷ đồng, truy thu gian lận thương mại hơn 229 triệu đồng; tịch thu 1 cột đo nhiên liệu điện tử xăng E5 RON 92; buộc thu hồi 690 lít xăng RON 95; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trong 2 tháng đối với 4 cơ sở.

Vũ Thảo – Báo Gia Lai