Gia Lai: Thành lập 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

  • Post category:Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định thành lập 4 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

Dừng, kiểm tra công tác phòng dịch bệnh trên các phương tiện giao thông vận tải bằng đường bộ vào địa bàn tỉnh.

Cụ thể:

Chốt 1: Đầu đèo An Khê, thị xã An Khê trên tuyến Quốc lộ 19 (ranh giới giữa Gia Lai – Bình Định); 

Chốt 2: Gần Trạm Sao Mai, huyện Chư Păh trên tuyến Quốc lộ 14 (ranh giới giữa Gia Lai – Kon Tum);

Chốt 3: Khu vực cầu 110, huyện Chư Pưh trên tuyến Quốc lộ 14 (ranh giới giữa Gia Lai – Đắk Lắk);

Chốt 4: Xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa trên tuyến Quốc lộ 25 (ranh giới giữa Gia Lai – Phú Yên).

Tổ chức khai báo y tế ban đầu, đo thân nhiệt với tất cả các trường hợp đến địa bàn trên các phương tiện giao thông.

Tại các chốt kiểm soát có lực lượng Công an, Thanh tra giao thông (sở Giao thông vận tải) và nhân viên Trung tâm y tế (sở Y tế).

Nhiệm vụ của các chốt là thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó tập trung một số nhiệm vụ, như: Dừng, kiểm tra công tác phòng dịch bệnh trên các phương tiện giao thông vận tải bằng đường bộ vào địa bàn tỉnh theo các quy định của ngành y tế và giao thông vận tải khi tham gia giao thông trong thời điểm có dịch bệnh; đồng thời, kiểm tra, kiểm dịch động thực vật và thực hiện an toàn giao thông.

Tổ chức khai báo y tế ban đầu, đo thân nhiệt với tất cả các trường hợp đến địa bàn trên các phương tiện giao thông. Xác định lịch trình hoạt động, tổ chức khai báo y tế đối với người nước ngoài, người Việt Nam trở về từ nước ngoài và từ vùng dịch (trong nước) vào địa bàn tỉnh để theo dõi, quản lý.

Quá trình kiểm tra, phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh COVID-19 phải triển khai ngay các biện pháp phòng, ngăn chặn dịch. Đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khai báo y tế ban đầu, đo thân nhiệt với tất cả các trường hợp đến địa bàn trên các phương tiện giao thông.

Quyết định cũng nêu rõ, giao Công an tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, đảm bảo điều kiện cần thiết triển khai thực hiện nhiệm vụ ; Sở Y tế tỉnh đảm bảo đủ số lượng con người và điều kiện, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt với tất cả các trường hợp đến địa bàn trên các phương tiện giao thông tại các chốt.

Thời gian bắt đầu hoạt động của các chốt từ 7 giờ 00 phút ngày 03/4/2020 đến khi có thông báo giải thể các chốt; thực hiện kiểm soát liên tục 24/24 giờ.

Minh Huy – Công an Gia Lai

http://congan.gialai.gov.vn/BaiVietChiTiet/35641/gia-lai-thanh-lap-4-chot-kiem-soat-phong-chong-dich-benh-covid-19