Gia Lai tiếp tục cho học sinh nghỉ học

  • Post category:Gia Lai

Ngày 14/4, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn cho toàn bộ học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.