Gia Lai: Tiếp tục đóng cửa các cơ sở kinh doanh chưa cần thiết đến hết 22/4

  • Post category:Gia Lai

Theo phân nhóm của Ban Chỉ đạo quốc gia, Gia Lai là 1 trong 35 tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp và sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và bùng phát trên diện rộng. Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 851/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh Gia Lai