Gia Lai: Tiếp tục dừng hoạt động quán karaoke, bar, cơ sở làm đẹp…

  • Post category:Gia Lai

Nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trở lại theo Công văn hỏa tốc số 910 mới nhất của UBND tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, vẫn còn một vài dịch vụ tiếp tục tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Gia Lai