Gia Lai tiếp tục ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng

  • Post category:Gia Lai

Sở Giao thông vận tải Gia Lai yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách từ 00 giờ ngày 16/4 cho đến khi có thông báo mới.

Sở GTVT Gia Lai