Gia Lai: Yêu cầu Thủy điện An Khê – Ka Nak xả nước cứu hạ du sông Ba

  • Post category:Gia Lai

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản yêu cầu Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak xả nước cứu hạ du sông Ba trong mùa hạn.

Từ nay đến 15/6/2020, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak phải vận hành điều tiết xả nước liên tục xuống hạ du sông Ba của hồ An Khê không nhỏ hơn 4m3/s từ 6 giờ đến 19 giờ, không nhỏ hơn 2m3/s trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi nghiên cứu báo cáo của Công ty, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018), căn cứ diễn biến nguồn nước trên lưu vực sông Ba, số liệu vận hành các hồ chứa An Khê, Ka Nak và kết quả dự báo khí tượng thủy văn trên lưu vực cụ thể: Hiện mực nước hồ Ka Nak vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 493,26m, thấp hơn mực nước yêu cầu tối thiểu theo quy định tại Phụ lục III của Quy trình là 4,24m (thiếu hụt khoảng 30,24 triệu m3 ) và dòng chảy đến hồ Ka Nak vẫn đang ở mức rất thấp (chỉ đạt khoảng hơn 1,3-2,5 m3 /s).

Lòng hồ thủy điện An Khê – Ka Nak.

Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak chỉ được phát điện xả nước về sông Kôn (tỉnh Bình Định) khi mực nước hồ Ka Nak nằm trong hoặc cao hơn khoảng mực nước quy định tại phụ lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Trong quá trình vận hành, trường hợp phát sinh thêm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du mà lượng nước xả nêu trên của hồ An Khê không đáp ứng đủ nhu cầu thì hồ An Khê phải xả nước theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Đối với việc xả nước định kỳ hàng tháng của hồ An Khê về hạ du sông Ba, đề nghị Công ty thực hiện việc vận hành xả nước với thời gian và lưu lượng xả theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, việc vận hành hồ Ka Nak để điều tiết cấp đủ nước cho hồ An Khê và đảm bảo đủ nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phòng chống hạn hán phía hạ lưu đập Ka Nak.

Lê Nhuận – Dân Sinh