Không tuyển được sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai “thiếu tiền” trả lương cho giảng viên

  • Post category:Gia Lai

Vì không tuyển được sinh viên, trong khi phương án sắp xếp tinh gọn chưa được phê duyệt, nên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai không được phân bổ đủ kinh phí để trả lương cho 82 giảng viên trong năm tới.

Theo Nghị quyết số 26 ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai, kinh phí chi thường xuyên của các trường cao đẳng, trung cấp được phân bổ theo số lớp đào tạo. Cụ thể, với hệ cao đẳng là 470 triệu đồng/lớp, hệ trung cấp là 400 triệu đồng/lớp. Tuy nhiên, trong năm 2021, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai chỉ có 5 lớp hệ cao đẳng và 1 lớp hệ trung cấp. Đối chiếu với quy định, trường chỉ được cấp hơn 2,7 tỷ đồng. Như vậy trong năm tới, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai còn thiếu hơn 9 tỷ đồng để chi trả lương và phụ cấp cho 82 giảng viên.

Trong lúc chờ tỉnh Gia Lai phê duyệt đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, 82 giảng viên đã được bố trí đi biệt phái, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy ở các trường vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Nhưng vì vướng quy định và chưa được sắp xếp, nên vấn đề tiền lương của 82 giảng viên này đang gặp khó khăn. Điều này được đại diện Ban Kinh tế – Ngân sách của HĐND tỉnh Gia Lai đề cập trong phiên chất vấn tại kỳ họp vào chiều 9/12.

Ông Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại phiên chất vấn

Ông Nguyễn Anh Dũng (Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai) lo ngại: “Chúng tôi nhận thấy, 82 cán bộ, viên chức của trường Cao đẳng Sư phạm là nguồn nhân lực chất lượng của tỉnh. Nếu chúng ta chưa sắp xếp được mà không bố trí kinh phí để trả lương cho họ thì sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ và thất thoát nguồn nhân lực của địa phương. Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định để Sở Tài chính thực hiện”.

Sở Tài chính Gia Lai kiến nghị đưa khoản bổ sung kinh phí chi trả lương cho 82 giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai vào dự thảo dự chi ngân sách của địa phương năm 2021. Điều này sẽ được HĐND tỉnh Gia Lai biểu quyết vào chiều nay 10/12.

Nguyễn Thảo – VOV