Xin “rút kinh nghiệm” vụ gây thiệt hại tiền tỉ ở Bệnh viện tỉnh Gia Lai

  • Post category:Gia Lai

Làm trái Luật đấu thầu, gây thiệt hại ngân sách và nguồn thu của bệnh viện gần 2 tỉ đồng, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai và Giám đốc Bệnh viện tỉnh Gia Lai xin được “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.

Gây thiệt hại gần 2 tỉ đồng, Giám đốc Bệnh viện tỉnh Gia Lai xin “rút kinh nghiệm”

Liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư, hóa chất… mà báo Thanh Niên đã phản ánh trong bài viết Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai gây thiệt hại tiền tỉ, ngày 4.11 theo nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Phó giám đốc Sở Y tế Gia Lai – Nguyễn Đình Tuấn đã ký báo cáo giải trình, nhận khuyết điểm gửi UBND tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Sở Y tế Gia Lai cũng xin “rút kinh nghiệm” vì chưa làm tốt công tác lãnh đạo

Sai phạm tiền tỉ… xin “rút kinh nghiệm”

Về công tác đấu thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai, báo cáo nêu: có 4 gói thầu đã đóng thầu từ tháng 10.2016 nhưng đến ngày 3.3.2017, tổ chuyên gia mới có tờ trình cho Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, chậm 85 ngày. Trong thời gian chậm triển khai đấu thầu, Giám đốc Bệnh viện đã chia nhỏ các gói thầu để thực hiện chỉ định thầu và không tổ chức đấu thầu đối với 361 mặt hàng là trái với quy định của Luật đấu thầu, làm thiệt hại ngân sách và nguồn thu của bệnh viện là 1,987 tỉ đồng.

Hội đồng thẩm định và Tổ thẩm định của Sở Y tế Gia Lai đã vi phạm khi không đề xuất lựa chọn nhà thầu cho 133 danh mục đấu thầu thuốc trong hai năm 2016-2017. Hội đồng thẩm định và Tổ thẩm định đã không xây dựng được giá kế hoạch, từ đó “vẽ đường, hướng dẫn” cho Bệnh viện tỉnh Gia Lai xin UBND tỉnh không tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 97 danh mục thuốc đấu thầu năm 2016 và 36 danh mục thuốc đấu thầu năm 2017. Theo báo cáo của Sở Y tế Gia Lai, việc làm này là “thiếu sót, sai quy trình”.

Về hình thức kỷ luật, Sở Y tế kiểm điểm trách nhiệm Hội đồng thẩm định, Tổ thẩm định và cho rằng “vi phạm chưa đến mức kỷ luật, đề nghị các thành viên của Bộ phận thẩm định cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Sai phạm tái diễn sai phạm

Với vai trò lãnh đạo, ông Mai Xuân Hải (Giám đốc Sở Y tế) nhận “nghiêm túc rút kinh nghiệm” vì phân công nhiệm vụ còn lơi lỏng; Chưa chủ động báo cáo với UBND tỉnh những vướng mắc, khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc để Bệnh viện tỉnh Gia Lai không tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 133 danh mục thuốc trong 2 năm 2016-2017; Chưa cử cán bộ kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại các đơn vị trực thuộc.

Ông Phạm Bá Mỹ (Giám đốc Bệnh viện tỉnh Gia Lai) xin “kiểm điểm trách nhiệm bản thân” vì thiếu trách nhiệm trong bảo quản, lưu trữ hồ sơ đấu thầu; Chậm triển khai chủ trương của UBND tỉnh và Sở Y tế, kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu so với quy định; Chia nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu với 361 mặt hàng gây thiệt hại 1,987 tỉ đồng ngân sách và nguồn thu của bệnh viện.

Về Tổ thẩm định, Sở Y tế kiểm điểm ông Nguyễn Tấn Phúc (Tổ trưởng tổ Thẩm định) và cả tổ thẩm định; kiểm điểm ông Phạm Công An (Tổ phó tổ Đấu thầu) và cả tổ Đấu thầu.

Như Thanh Niên đã phản ảnh trong bài viết “Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai gây thiệt hại tiền tỉ”, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Gia Lai đã chia nhỏ các gói thầu, ban hành 1.165 quyết định chỉ định thầu mua vật tư, hóa chất cho từng đợt mua sắm với giá dưới 100 triệu đồng (tổng giá trị các mặt hàng hơn 95 tỉ đồng).

Có 361 mặt hàng Bệnh viện tỉnh Gia Lai không tổ chức đấu thầu, dẫn đến làm thiệt hại ngân sách và nguồn thu của bệnh viện số tiền 1,987 tỉ đồng.

Đáng chú ý, năm 2015, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã ký Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND (22.10.2015) về việc thanh tra quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, chỉ ra sai phạm của Bệnh viện tỉnh Gia Lai trong việc chia nhỏ các gói mua sắm tài sản là không đúng quy định và yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, Bệnh viện tỉnh Gia Lai lại tiếp tục tái diễn sai phạm.

Tác giả: Nam Phong – Thanh Niên